Solnedgång ms Nordanvind Nordanvind vid kaj Nordanvind vid Djuröbron Nordanvind Solsken Nordanvind lossar grus

Våra tjänster

Vi lossar i huvudsak med transportbandet i fören, men även med kran och gripskopa. Med transportbandet har vi möjlighet att komma 12 meter framför båten, beroende på vattendjup. 

Vi kan anlägga badstränder och stenpirar, eller leverera ditt material på anvisad plats. Vi kan också anordna med mottagande lastbilar för grusning av vägar eller vidare transport. 

Vi levererar i huvudsak i området Stockholms skärgård och Mälaren, men även söderut t.ex. till Arkösund.  

Inga poster finns ännu